lørdag 6. september 2008

Skogmuseet i ElverumSkogmuseet i Elverum er et vakkert sted. Bildene her er hovedsaklig fra Prestøya, og man må gå over en enorm bro for å komme dit. Idet det trår av broen, brer det seg en ro og en følelse av tilstedeværelse! En litt mørk skog, med stier på kryss og tvers, gamle hus bevart for ettertiden, fra 16-1700-tallet og oppover. (bilder av de legges ut senere)

Under ses selve monumentet over Skogsmuseet, idet du kjører inn til Hovedbygning for selve museet. For hele området er et museum. Og hva annet kan man bruke som monument, enn stolte og rake furutrær - som ser ut til å nå helt til himmelen?Neste bilde er taket på et gammelt "hus", der folk bodde. En båt har også en plass i dette, for det har vel ikke alltid vært en nymotens bro der!Da jeg var der, våren 2008, var vannstanden fra Glomma høy. Men det kan jo ikke sammenliknes fra 1995 - selvom det jo er underlig å se grantrær stå i vann!Da var det noe annet i 1995 - hvilket Flomsteinen viser:
I 1995 hadde vannstanden en størrelse som endte opp med å bli kalt "Vesle-Ofsen. Den er markert som nr 2 på steinen. Man kan jo forestille seg dette ved å se på vannstanden bak bildet - og at vannet rakk opp til merket på steinen....

Stor-Ofsen var noe enda værre. Den er markert helt øverst på steinen; i år 1788. Da var det nok ikke bra å bo i nærheten av Glomma.......For de skaprøyde kan man se at steinen er plassert på en liten høyde over elven - så det var nok snakk om noen meter med mektig vannføring det der ja....


Ingen kommentarer: